Taxaties, het waterstaat ze aan de lippenLocatie, locatie, locatie.. Elk college taxatieleer begint met deze aloude leus, wijzend opdat geen enkele factor meer van invloed is op de waarde dan de locatie van het object. Het is dan ook op zijn minst opmerkelijk te noemen dat de klimaatvraagtekens niet worden meegenomen als risicofactor. Voor kustgebieden (niet zelden onder NAP) zou de zeespiegelstijging toch zeker meegewogen moeten worden. En ook de hoogwater pieken in de grote rivieren zijn een risico voor de gebieden langs de rivieren die te maken krijgen met een groter incidenteel overloopgebied. Ondanks dat een taxatie slechts één dag geldig is zouden deze toekomstige factoren nu al meegenomen moeten worden. Zeker omdat vastgoed regelmatig dient als onderpand voor een lening mag verwacht worden dat een dergelijke risicofactor inzichtelijk gemaakt dient te worden.


Onzekerheidscorrectie overstromingsgevoeligheidDe afgelopen eeuwen is zowel het land gedaald als de zeespiegel gestegen. Angsten voor dijkdoorbraken en overstromingen door toename van alle neerslag zijn ook toegenomen. Maar wat betekent dit voor de Nederlandse steden? Het waarderingsstelsel van vastgoed zal zich moeten wapenen tegen dergelijke risicofactoren en een onzekerheidsfactor mee moeten nemen voor kwetsbare gebieden. Een van de factoren die in deze onzekerheidsfactor ongetwijfeld een rol zal spelen is de NAP-hoogte. Momenteel ligt circa 26% van Nederland (waaronder een groot deel van de Randstad) beneden NAP (PBL, 2018). Ook 33% van het gebied boven NAP wordt door het Planbureau voor de Leefomgeving aangemerkt als risicogebied. Dit betreft de kuststrook en het gebied rond de rivieren.
Staat uw huis onder water?

Van de grotere stedelijke regio’s bevinden zich er een drietal ruim boven NAP: Zuid-Limburg, Arnhem-Nijmegen en de Brainportregio. Al moet opgemerkt worden dat de eerste twee regio’s wel ruimte zal moeten maken voor overstroom risico's van de grote rivieren. Een mooi voorbeeld is het project Ruimte voor de Waal bij Nijmegen. Ook zijn de risicogebieden rond de rivieren vaak plaatselijk (lager gelegen polders) en bieden de hoogtemeters veiligheid.

Van de stedelijke regio’s bevindt zich er één beneden NAP: Flevoland. Kustgemeenten als Den Haag en Den Helder liggen wel boven NAP maar bieden weinig bescherming bij hoogwater pieken.  • LinkedIn

© In the meantime 2020