Instagramcities

Ranking the stars

Steden zijn een merk. Welke bedrijven, inwoners en toeristen een stad aantrekt heeft sterk te maken met de identiteit van de stad. Logischerwijs heeft een gemeente meer ambassadeurs naarmate de gemeente inwoners heeft. Maar interessant is welke merken het relatief beter doen dan hun ‘ranking’ op inwoners. Om een overzicht te krijgen vergeleek inthemeantime de Nederlandse top-30 gemeenten op inwoneraantal en het aantal instagramvermeldingen. Welke steden krijgen een positief saldo en voor welke steden ‘brandt’ het merk iets minder lekker?

Het Maastricht-effect

Van de top 5 hoogste saldi liften vier steden mee op de dichtbevolkte randstad. Best veel inwoners, relatief heel goed bereikbaar, meer insta vermeldingen.

Opvallende uitschieter is Maastricht. De provinciestad die voor sommigen al tot België wordt gerekend heeft zijn branding goed op orde. Maastrichtenaren zijn extreem trots op hun stad, de stad is enorm fotogeniek en de stad heeft een duidelijke identiteit. Ook trekt de stad een heel ander soort toerist dan bijvoorbeeld Amsterdam.

Zaadstad, Apeldoorninhetoog & Faalmere

Fusiegemeenten (Zaanstad en Haarlemmermeer) scoren minder hoog. Misschien deze gemeenten rebranden naar de internationaal bekendere merken ‘Zaandam’ en ‘Schiphol’? Ook zien we dat het gebrek aan geschiedenis en een historische binnenstad Almere een negatief saldo geeft.

Minder verklaarbaar zijn de lage scores van Apeldoorn en Tilburg. Apeldoorn zou toch hoger moeten kunnen scoren met een oude binnenstad en de bijnaam als ‘hoofdstad van de Veluwe’. En ook Tilburg zou met zijn rijke (textiel)historie toch meer bekijks moeten kunnen trekken.

  • LinkedIn

© In the meantime 2020